Wat is ADHD en welke typen ADHD zijn er

Wat is ADHD nu precies en welke typen ADHD zijn er?

De term ADHD hoor je steeds vaker maar wat is ADHD nu precies? Om te beginnen staat ADHD voor Attention Deficit Hyperactivity Disorder. In het Nederlands wor2dt voor het gemak ook wel eens gezegd “Alle Dagen Heel Druk”, wat niet geheel klopt in de letterlijke vertaling. Wanneer we Attention Deficit Hyperactivity Disorder namelijk letterlijk naar het Nederlands vertalen krijgen we: “Aandachtstekort met hyperactiviteit stoornis“.

 

Wat is ADHD als we kijken naar de kenmerken?

wat is adhd precies

Bij het woord “Aandachtstekort” moet je niet denken dat deze persoon meer aandacht nodig heeft. Het gaat er hierbij om dat de persoon moeilijk zijn aandacht ergens bij kan houden en zodoende chaotisch overkomt en van de ene in de andere activiteit springt.

Ook tijdens het communiceren en luisteren naar bijvoorbeeld een leraar zal dit opvallen. Een kind met ADHD is namelijk niet instaat om langdurig zijn concentratie vast te houden en zal al snel om zich heen gaan kijken en afgeleid worden door externe prikkels en door zijn onrust heeft hij of zij vaak moeite met stilzitten.

 

Wat is ADHD m.b.t. impulsiviteit?

Naast de onmacht voldoende aandacht en concentratie op te brengen voor taken, gesprekken etc. en moeite hebben met stil zijn en stil zitten komt ook impulsiviteit voor. Maar wat is ADHD met impulsiviteit? Bij impulsiviteit moet je denken aan dingen doen voor er over na te denken. Iets komt in je op en zonder de gevolgen en mogelijke risico’s te overwegen doe je het direct.

De meest bekende kenmerken van ADHD zijn dus Aandachtstekort, Hyperactiviteit en Impulsiviteit.

 

Hoe kijken andere mensen tegen ADHD aan

Door andere mensen kunnen deze kenmerken al snel worden opgevat als desinteresse terwijl het voor het kind gewoon onmogelijk is aan deze verwachting te voldoen doordat het brein anders werkt. Er wordt ook wel gezegd dat het brein een ontwikkelingsstoornis heeft. Het kan dus ook belangrijk zijn om anderen op de hoogte te brengen van eigenschappen zodat zij hier rekening mee kunnen houden.

 

Bekende ADHD symptomen

De vraag, “Wat is ADHD” is nu enigszins beantwoord. Echter heb je alleen gelezen over de 3 hoofdkenmerken. Je kunt begrijpen dat deze 3 hoofdkenmerken van ADHD in het dagelijks leven een grote lijst van symptomen kunnen opleveren die het voor de persoon behoorlijk moeilijk kunnen maken een normaal leven te lijden. De onderstaande symptomen komen zowel bij kinderen als bij volwassenen voor. De symptomen van ADHD bij volwassenen zijn hetzelfde als bij kinderen alleen kunnen volwassenen ze sms beter verbergen doordat ze hebben leren om te gaan met hun ADHD.

Hieronder ziet u een lijst van de meest bekende ADHD symptomen:

  • Wat is ADHDMoeite langdurig de concentratie vast te houden > Snel afgeleid met luisteren, tijdens taken, opletten. Van de ene in de andere activiteit springen etc.
  • Hyperactiviteit > Moeite met stil zitten, veel praten, altijd in de weer, voor de beurt praten, onrustig etc.
  • Impulsiviteit > Zonder te overwegen direct een beslissing nemen, risico’s nemen etc.
  • Kort termijn geheugen > Direct vergeten wat gezegd is, spullen verliezen, taken vergeten te doen etc.
  • Motivatie opbrengen > Moet uit bed komen, starten aan een taak/huiswerk etc.
  • Chaotisch > Altijd een rommelige kamer, administratie, foutjes maken tijdens werk en taken, te laat komen etc.
  • Onder prestatie > Het gevoel meer in je mars te hebben maar het niet kunnen volbrengen.
  • Stemmingwisselingen > Erg opgewekt of juist down. Bijna nooit een middenweg.
  • Drukke geest > Altijd gedachten alsof het brein nooit tot rust komt.
  • Sociaal leven > Moeite met het maken van vrienden en deze relaties in stand te houden.

Kind met ADHDBelangrijk is dat deze symptomen al voor het 7de levensjaar aanwezig waren om de diagnose ADHD te kunnen krijgen. Op deze manier wordt grotendeels uitgesloten dat de symptomen door andere factoren worden veroorzaakt.

Meer ADHD kenmerken en een uitgebreidere lijst van symptomen vindt u door op de link te klikken. U leest daar ook over een goed natuurlijk product dat zeer goed helpt voor ADHD symptomen.

 

ADHD kent 3 verschillende vormen

Wat is ADHD Wat is ADHD is nu deels beantwoord maar we gaan nu nog verder in op de verschillende vormen. ADHD is eigenlijk de verzamelnaam geworden voor 3 verschillende types die ieder enigszins afwijken van elkaar.

Er bleek namelijk dat niet iedereen last had van alle ADHD symptomen maar zich grotendeels wel in de ADHD symptomen kon vinden. Omdat deze andere types later pas werden opgemerkt praten we bij alle 3 de types over de verzamelnaam ADHD maar kun je als subtype aangeven waar de hoofdklachten liggen.

Zo is dus gebleken dat niet iedereen met ADHD last moet hebben van concentratie-, hyperactiviteit- en impulsiviteits problemen om de diagnose te kunnen krijgen.

AD/HD

Vroeger, dan praten we over de jaren 60/70, werd enkel gepraat over ADHD ofwel Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Deze mensen hadden zowel last van concentratiegebrek als hyperactiviteit als impulsiviteit. Later moesten zogeheten PET scans bevestigen dat er inderdaad een afwijkende hersenactiviteit is. Vanaf dat moment kon ADHD een officiële diagnose worden. Tegenwoordig noemen we dit ook wel het gecombineerde type omdat er zowel concentratie als hyperactiviteits- als impulsiviteits- problemen aanwezig zijn. Daarom schrijven we AD/HD. Dit gecombineerde type komt het meest voor.

ADD

Wat is ADHD als we spreken over ADD?

Later, dan hebben het over de jaren 80, bleken er ook mensen te zijn die enkel last hadden van concentratieproblemen met veel bekende ADHD symptomen. Deze mensen waren chaotisch, vergeetachtig, konden zich niet focussen, waren slordig, hadden moeite met motivatie, maakten taken niet af, hadden stemmingswisselingen, hadden een altijd drukke geest en kwamen vaak dromerig over, maar waren niet hyperactief. Deze mensen vielen eerder nooit op. Ze waren juist wat stiller en probeerden zo goed mogelijk mee te komen waardoor de klachten enigszins op te achtergrond bleven. Later bleek er toch wel degelijk ook een afwijkende hersenwerking aanwezig en kregen deze mensen de diagnose ADD (Attention Deficit Disorder). ADD is een subtype van ADHD en wordt ook wel “ADHD overwegend onoplettendheid type of aandachts-tekortstoornis zonder hyperactiviteit genoemd.

HD

Wat is ADHD als we enkel over HD spreken? Dit type wordt HD ofwel Hyperactivity Disorder genoemd. Er bleken namelijk ook mensen te zijn die geen concentratieproblemen hadden maar wel enorme last van onrust, hyperactiviteit en impulsiviteit. Ze waren continue in de weer, onrustig, praten veel, konden niet stil zitten en impulsief. Ook deze mensen vallen nu onder de noemer ADHD maar krijgen een subtype diagnose HD. Er wordt ook wel gezegd ADHD overwegend hyperactiviteit en impulsiviteit. Dit type komt het minst voor.

 

Medicatie bij ADHD

De meest bekende medicatie bij ADHD is Ritalin. De werkzame stof hierin is methylfenidaat. Deze stof zorgt er eigenlijk voor dat er meer dopamine in het brein beschikbaar wordt gemaakt. Er is namelijk gebleken dat er o.a. minder dopamine aanwezig is bij de mensen met ADHD. Wanneer dopamine wordt toegevoegd verdwijnen bij veel mensen de klachten. Ritalin moet alleen wel elke 3 uur ingenomen worden.

concertaNaast Ritalin is er ook een langdurige vorm die gedurende 8 – 12 uur werkt. Dit is eigenlijk Ritalin, omdat de werkzame stof ook methylfenidaat is,  maar wordt langzaam aan het bloed afgegeven doordat de capsule over meerdere lagen beschikt die langzaam oplossen in de maag. Deze langdurige vorm wordt Concerta genoemd. Concerta is een stuk duurder en wordt niet vergoed door de ziektekosten verzekering.

 

Natuurlijk alternatief Ritalin

LTO3 natuurlijk middel ADHD kenmerken en ADHD

LTO3 als alternatief voor Ritalin

Zoals elk medicijn kent ook Ritalin bijwerkingen. Veel mensen hebben last van bijwerkingen van Ritalin (Methylfenidaat) en zijn daarom niet altijd tevreden met deze vorm van medicatie. Soms kun je je afvragen of de negatieve bijwerkingen wel opwegen tegen de positieve effecten van Ritalin.

In Canada worden daarom al jaren natuurlijke middelen geadviseerd. Een groot succes daar, voor de behandeling van de ADHD symptomen, is LTO3. Dit is een zeer goed alternatief voor Ritalin gebleken waar duizenden mensen met ADHD goed op reageren. Klik op onderstaande link voor meer informatie over LTO3 en ervaringen van gebruikers

 

> Natuurlijke product LTO3 en gebruikers ervaringen

Tot slot ziet u hieronder nog een filmpje over ADHD met een korte duidelijke samenvatting van wat AD(H)D nu precies is.

.

Wat is ADHD beantwoord?

De vraag “wat is ADHD” is voor u hopelijk beantwoord. Meer over “Wat is ADHD” en de kenmerken weten? Kijk daarvoor boven in het menu op Wat is ADHD

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *